باران سروده ء فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : جمعه 21 دی‌ماه سال 1386
 
 باران
 

دلم پر شد از  سکوتی بوسعت دنیا

 

و آسمان تمامی روز                               

 

و حتی در این نیمه شب آرام  باریدنی داشت  

 

و بارید ...بارید ...بارید   

 

تند و سیل آسا              

 

بسیار باهم گریسته بودیم      

 

اینبار سکوت من بود واشکهای او      

 

وآه های من در نگاه او                           

 

دیگر از مرز گریستن نیز  گذشته بودم            

 

می بایست  آیا آرام میگرفتم       

 

می بایست خاموش میماندم 

 

آه ....                            

 

امشب لالائی خواب من صدای قطره های توست

 

و صدای باد بر نوازش برگ

 

من از مرز گریستن گذشته ام

 

امشب دلم را تو گریه کن

 

امشب دلم را تو گریه کن 

 

 سروده ء فـرزانه شــیدا   مرداد   1386 

 

 

        

 

وب سایت و وبلاگهای فــرزانه شـــیدا: 

 

 

دیوان آشــیانه شــعر : ف.شـیدا:

 

 

  http://fsheidaaa.blogfa.com/ 

 

 

دیوان شــیدائی- فـ-رزانه شــیدا:

 

 

http://www.fsheida.blogsky.com/

 

 

 

 در آغوش شعر- ف.شیدا 

 

 

http://fsheida.blogfa.com/

 

 

 

در آغوش تنهائی - ف- شــیدا  :

 

 

http://fsheida.persianblog.ir/