شعری از فـــرزانه شــیدا  چاپ
تاریخ : جمعه 26 بهمن‌ماه سال 1386
 
 
 
 
به چه کار آیدم این دل ،اگرازعشق جداست
 
 

تو نشانم بده از عشق ،بدنیا چه بجاست؟!
 
 

عاشقی کو بسراید به سخن نغمه عشق
 
 

  کیمیائی شد و هر دل زغم عشق رهاست
 
 

در پی یک دل عاشق به کجا باید رفت
 
 

با دل خسته بگو عشق کجا یار کجاست؟؟!!
 
 

ســـروده فـــرزانه شــیدا
 
 
دوشنبه 22/11/1386
 
 
 
عشق آمده است تا  همه عاشقانه باهم  باشند
 
همه چیز  در عشق از  زیباترین هاست
 
عشق یعنی : تـــو
 
ترجمه متن(ف.شیدا)
 
----------------
 
لطفا باین سایت سر بزنید
 
یکی بگه چرا هیچکس توی ایران نیست بداد اینها برسه
 
 کجاست حس انسانیت وانسان دوستی  ؟؟؟!!!
 
اونهم در کشوری که هوار همه در ادعای همه چیز بالاست
 
خوب اینجا وقتشه فقط نشون بدید انسانید .همین!
 
بیش از این کسی ازشما چیزی نمیخواد
 
فقط یه جو انسانیت فقط یه جو!!!
 
!!!!