باز بیا شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1386
 

یکدوقدم دور شوم صد قدمی بسوی غم

باز منم همان که شد جلوه ءغصه وستم

آه ز عشق وعاشقی! این ستم پر از ریا

این دل من  رها نشد از  ستم و  ازآن بلا

باز براه عاشقی خورده زمین دل منم

باز منم که در خفا پر پر غصه میزنم

باز منم به عشق وغم انکه فنا شده دلش

باز منم که خانهء جور وجفا شده دلش

باز همان قصیده ها شعله ء داغ و سوز عشق

آه به قلب من مگو از شب غم ! ز روز عشق

گریه توان من برُید ناله درون    من شکست

باز خدای عاشقی ! چشم بروی من نبست

باز جفای  دیگری  در ره  من   نهان     شده

تیر غمی ،  به سوی دل بار دگر نشان شده

باز به جرم عاشقی دار جفا علم شده

این دل ما میان ,,آن,, مُرده دار غم شده

باز نگاه عاشقم مانده به ره گریه کنان

سینه دوباره میکشد غصه وغم از این جهان

وای ز درد عاشقی ! وای به قلب عاشقان

ای دل من دگر مرو بار دگر به راه آن

عشق فغان وگریه هاست دردوغم و جور وجفاست

باز به خلوتم بیا که خالی از رنگ وریاست

باز بیا به کنج شعر به آشیان شاعری

بگذر از این جهان غم این همه عشق ظاهری

باز منو تو وخدا , باز به خلوت دعا

گریه مکن ای دل من باز

ب

ه خلوتم بیا...باز به خلوتم بیا

 

ف. شیدا شنبه 25 آذر1385

 

 http://fsheidaaa.blogsky.com/

 

http://fsheidaa.blogsky.com/

 

 http://fsheida.blogsky.com

 

 

تهیه و تنظیم اشعار : ف . شیدا...شیواااااماهیچ

 

 www.mahich.blogfa.com