پشت پنجره تنهائى -فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : جمعه 23 فروردین‌ماه سال 1387
موضوع:عاشقانه هاپشت پنجره تنهائى - فرزانه شیدا
 
 
 
پشت  پنجره تنهائی -فرزانه شیدا وقتى پشت پنجره تنهائى
 
 
میایستى
 
 
و غرق قطرات بارون که چشم
 
 
چترها رو خیس میکنه ،
 
 
 مجذوب خاطره هاى طپش میشی
 
 
 
 وراه رفته دیروز رو از لحظه طپیدن دل تا ایستادن
 
 
 
 پشت پنجره تنهائى بارون زده ...مرور مىکنى ...
 
 

مى بىنى که راه اونقدرها هم طولانى نبود از عشق
 
 
 
 تا رسیدن به دل شکستگی...
 
 
حتى بااینکه تقوىمهاى زندگی چیزى جز این رو میگن...!!!
 
 
اما خیلى سریع... خیلى تند... خیلى زود... دل میشکنه!!!
 
 
 
 اونهم وقتى که روزا وشباى زیادى رو پاش گذاشتی
 
 
 و خیال میکردى هیچوقت این نهایتى نداره ومعنى ابد براش
 
 
 
 شکلى حقیقى میگیره...نمیگم ناممکن ها وجود نداره ...آخ چرا...
 
 
خیلى وقتا اما همه اونچه روزى غیر ممکن بود عملى شد!!!
 
 
 اما عشق یه رمز مجهول توى وادى زندگیه ...
 
 
یه سوال مبهم بدون انتها...
 
 
 
.یه ...شاید بازى!!!با روح ودل واحساس یه عاشق...!!!
 
 
وقتى پشت پنجره تنهائى ایستادى و شمارش قطره هاى بارون
 
 
 از دستت در میره یه چیز رو فقط بخاطر بیار:
 
 
چقدر چقدر دوستش داشتم.همین!!!!
 
 
 
نوشته شده در جمعه 23 فروردین 1387 - 15:07:01 ارسال از فرزانه شیدا(ف.شیدا)