نیچه را می میرانم - موضوع:عمومی- از رضا آشفته  چاپ
تاریخ : دوشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1387

 
 
موضوع:عمومی
 
 
 نیچه را می میرانم
 
 
نیچه را می میرانم بن بستی نیست
 
 


در واقعیت انکار شده ات
 
 

رستاخیزی است
 


و دهانی باز
 


و یک تیغ از هلال بریده ای

 
 
خون آلود ِ آوازی رنجموره
 
 

سرت پر از درد
 
 
 

و آسپرین بی خاصیت
 
 

و خوابی در پس شهوتی مسکوت
 
 

هار می شود سگ بیدار
 
 

باغ و برگ ها ...
 
 

لرزان در نگاه من
 
 

آتیشت می زنم از سر نشئگی های بسیار
 
 

بی یار و بی سرنشین مرده ام
 
 

و بودا را نمی فهمم و نیچه را می میرانم
 
 

خار بر گلویم می برد
 
 

بی قطره خونی
 
 

می پرم در کوچه ای بن بست
 
 


یک بیوه در راه
 
 


زمزمه اش الغریب و الغریب
 
 


حیران از مستی اسبها
 
 


و کردانی ستبر
 
 

پا به ماه


رود را می روند
 
 


آن سوی خیال
 
 


و خمار از نگاهی فلسفی
 
 


و مردانی خوابیده در بیهودگی روزها
 
 
نوشته شده در دوشنبه 26 فروردین 1387 - 19:12:48 ارسال از رضا آشفته
 
 
برگرفته از سایت شعرنو