قامت عشق -سروده ف.شیدا  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1387
 
بر دل  وقامتت ای عشق  اگر جا بشوم
 
 
 
 
غصه ای نیست  اگر واله و  شیدا بشوم
 
 
 
 
منتظر نیست دلم مهر تو دیدن شب وروز
 
 
 
 
بس مرا زآنکه به شوق تو  شکوفا بشوم
 
 
 
 
خوش دمّی را  که غم عشق تو باشد بدلم
 
 
 
 
 ورنه بی عشق تو آواره ی صحرا بشوم
 
 
 
 
فــرزانه شـــیدا
 
 
Farzaneh Sheida
 
 
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۸۷