نازنینا  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
 
 
نازنینا ناز کم کن که اگر ناز کنی
 
 
با همین ناز مرا خانه براندازکنی
 
 
تومر مطربی ای ناز نگار دل من
 
 
که هر آندم بدلم تازه نوا ساز کنی؟!
 
 
چون روم از بر تو باز بنازم خوانی
 
 
چونکه آیم به برت شیطنت آغاز کنی
 
 
چون شنیدی که نیاز آورد این غمزه وناز
 
 
این کنی تا بدلم جای خودت باز کنی !
 
 
سروده ی فرزانه شیدا
 
 
چهارشنبه
 
۱۳۶۳/۲/۵