پژواک خاموشی…(بادکنک )  چاپ
تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
 
در پژواک خاموشی…
 
 
 که صدایم درپشت پرچین های نامرادی…
 
 
 خموش میگردد
 

ای جاودانه آسمان تا ابد آبی…
 
 
 طوفان زده فریاد کن …
 
 
در حیرانی بادکنک های سرگردانی
 
 
که چون دل
 
 
 گم کرده را ه حیرانند !!!
 
 
فرزانه شیدا
 
 
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۶