آنتونی رابینز کیست؟  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1388

آنتونی رابینز وکتاب رایگان اوبه قلم فرزانه شیدا

ترجمه نوشته داخل کتاب: نام کتاب:نت ها ویاداشتهائی از  یک دوست  
          یک راه ساده و پرسرعت برای تغییرمثبت در زندگی تو  
  
                               (*آنتونی رابینز) 
 
 
ترجمه نروژی /فارسی: آنتونی رابینز وکتاب رایگان او 

Få Anthony Robbins` bok, "Notes From a Friend" gratis hjem til deg.
 
 
آ«کتابی که بصورت رایگان در اروپا وآمریکا میتوا نید برای خود یا دوستان خود  
 
 
سفارش  داده با دریافت پستی خود آنرا دانلود یا ارسال کنید.
 
 
و متن یاد شده به زبان به انگلیسی:

URGENT:  Unique Time Limited Opportunity, 
 Act Now While Stocks  
Last...
Who Else  
Wants A FREE Copy of Anthony Robbins' Highly Acclaimed, Best Selling
Book "Notes From a Friend"?
 
 
**** آنتونی رابینز کیست؟_____________________: 


در سایتی که عکس و فیلم ویدئوی کوتاهی که ازایشان در سایت معرفی او, به
 
زبان انگلیسی (آمریکائی)نشان میدهد

ایشان را مردی که زندگی بهتر را آموزش میدهدمعرفی مینماید

 
(*آموزش در تغییر وعوض کردن نوع وشکل زندگی بسوی خوشبختی وموفقیت*)
 
 
* آنتونی رابینز با بسیاری از بزرگمردان امریکاواروپا دیدار داشته است 
 
وی  همچنین بعلت شهرت خود با پرزیدنت آمریکا وسران ارتش امریکا  
 
به خواسته ایشان بدیدار داشته است ودارای شهرت جهانی می باشد .
 
 
بازدیدکنندگان زیاد وعلاقمن دباو  از سراسر اروپا وآمریکا به دیدار او در شوهای  
 
 
تلوزیونی او می آیند .
 
 
 او خود می گوید:

هرکسی در زندگی حق این را دارد که هرگونه میخواهد همه چیز را درک یا  
 
احساس کند  وازلحظات جادوئی زندگی بهره مند شود .

واز عشق وهیجان های زندگی وهمچنین زندگی خود را دوباره وبه بهترین  
 
وجه ساخته و از شادی ها ولذت های زندگی مثبت برخوردار شود .

در فیلم ذکر شده چندتن از علاقمندان او درمورد اوبه خوبی یادکرده ومیگویند روش  
 
اوزندگی آنان رادگرگون کرده وباعث گردیده است که زندگی خوبی را شروع کنند.
 
اوخود مردی شاد , متاهل ودارای دوفرزند زیباست وزندگی موفقی را میگذراند.

از جمله کتابهای منتشر شده او در ایران در 5 جلد به نام: 
 
(" بسوی کامیابی" - 1تا5) می  باشد که پرفروشترین
 
 
سال 1992 در ایران  بوده است .
 
 
*من خود نیز هر 5 جلد از کتاب او=(*بسوی کامیابی *)رادر کتابخانه ام دارم* 
  
 
وبراستی ایشان مشّوق و الگوی خوبی درزندگی برای شخص من 
 
 بوده است.ف.شیدا*

 
* ترجمه ی متن ومطلب نروژی -انگلیسی/ به فارسی از:  فرزانه شیدا 
  
 
ادرس سایت یاد شده: 
 http://www.gjerrigknark.com/ext.php?id=7947


* ویدئو کوتاهی ازاو در این سایت موجود می باشد:  
 
 
ماخد: سایت جاودانه ها: