ده راه حل از کتاب  چاپ
تاریخ : جمعه 20 شهریور‌ماه سال 1388

 

کتاب "مدیریت برتر زمان" اثر راجیو ستی 
 
 

:درباره کتاب 
 

مدیریت منابع انسانی، کار کردن برای کسی یا علیه کسی 
 
 
 نیست. در  
 
با مردم است.پیشنهادهایی که برای هدایت انسان ها  
 
 
ارائه می شوند کم نیستند، 
 
 
زیرا هر انسان یک موجود بی همتا است که مشکلات 
 
 
 خاص خود را دارد  و برای هر مشکل خاص راه حلی  
 
 
خاص وجود دارد. هر کس قادر است با  
 
 
استفاده از افراد مناسب کارهای اعجاب برانگیز انجام دهد  
 
 
 
اما فقط مدیران هستند که از همه افراد نتیجه  
 
مطلوب می گیرند.
 
 
منبع" بخوان دات کام: 
 
 
  
 
 
ده راه حل از: 
 
کتاب "مدیریت برتر زمان" اثر راجیو ستی
 
1-  
  

شخصی که با ذکاوت وهوشیاری کارمی کند  
 
 
بیشتر از کسی که سخت تر کارمی کند به  
 
 
اهدافش نائل می گردد.

 
2- توانایی شناسایی عوامل اتلاف وقت را  در خود ایجاد نمایید 
 
 

واز این عوامل بپرهیزید.  

 
 
3-  
 

بگذارید ساعت شما 5 دقیقه جلو باشد. 
 

4- 
 
 
یک مدیر کارا 85 درصد کار خود را فورا به دست 
 می گیرد.  
 

5-  
 

مدیریت زمان تنها  فرایند مشخص نمودن 
 
 
 اولویت های شما نیست بلکه تشخیص مقدار 
 

زمان موجود و شیوه ی بکار بردن این زمان برای 
 

انجام کار را نیز شامل می شود. 
 
 

6-  
 

برنامه ریزی پیشرفت که با رویایی بودن فرق 
 
 
 دارد. ارتباط خود را با واقعیات قطع نکنید.    
 

7-
اگر می توانید کاری را سریعتراز دیگران 
 
 
 انجام دهید پس آن را به دیگری واگذار نکنید.
 
 
8-  
 

نگاه کردن زیاد به ساعت به آن معناست  
 
 
که شخص از کار خود راضی نیست 
 

و انگیزه ی خود را از دست داده است.
 
 
9-
نقش یک مدیر مانند یک کاتالیزور است.  
  
 
باید به عمل ها و عکس العمل ها بدون ایجاد 
 

تغییری در خود کمک نمایید.  


10-  
 
 
در مواقعی که حس می کنید مرور زمان می  
 
 
تواند مفید باشد صبور باشید. 
 

گذر زمان می تواند مطلوب هم باشد.
  
 
به قلم:  آقای علی راد/از سایت مدیریت زمان :
 
 

واقع کار کردن 
 منتخب : فرزانه شیدا