قـلب شـــــیدا  چاپ
تاریخ : شنبه 26 دی‌ماه سال 1388

 قـلب  شـــــیدا

بخوان یک فاتحه بر ما:

  

 نـگاه گـرم و زیـبایـش دوچـشم مـست  گیرایش

 مـراازخود برون رانـد بـسوی عــشق اوخوانـد

 گهی غـمگین نظر دوزد به  قـلبم آتــش افـروزد

  نگاهـش قصه ها دارد زآن  صدها سـخن بارد

 درآن لبــخند رویـائی به شوخی گه به شــیدائی

  کلامی مـیشود تـکرا رکلامی مـانده  دراسـرار

  گهی برمن شود خـیره شود برقـلبء من چـیره

 ولی قـلبم به خود داری  ندارد با دلــش  کاری

 بـدل گویم مکن یـادش مزن درســینه  فـریادش

زهـرعـشقی هـــراسانم  زهـریـاری  گـریزانم

 کنون هم گرکمی شـادم بـوّد  زآنـروزکه آزادم

نـدارم گـریـه و زاری  به عـشقی درگرفـتاری

به خلوت شاد وخـشنودم که تـنها با خودم بـودم

به خلوت گوشه ای دارم درآ ن  تــنهائیم   یارم

ولی  آن   دیـدهء  گـویا پریــشان  مـیکند  ما را

رهـی جـسته به پـندارم  درونء خواب وبـیدارم

تو گوئی گـشته خواهانم که او را بـر دلـم خوانم

نــمیدانـد کـه غـمگـینم .. بهرعـشقی چه بـدبـینم

زهرعـشقی هــراسـان ... زهر یـاری گـریـزانم

نگاهــش با همه ایــنها  شـده تـصویر  قـلب مـا

رهـی دارد به رویـایـم  به روزو صبح شـبهایم

شده درذهن من جاری   دراین دنـیای  تکراری

عجب ازچشم جادویش نگاهش خنده اش رویش

دل ما را چه شـیدا کرد خودش را دردلم جا کرد

من این فـرزانه ء عـاقل...چگونه بوده ام غافل؟؟!!

کنون با خود شوم صادق شـدم شــیدا شدم عاشـق

چه سان گویم که فرزانه شده یک قلب ء دیـوانه

دگردل را نـخواهم  دید که اوازشاخه ما را چید؟!

کنون   دیگر  گـرفتارم   اسـارت مــیشود  کارم

منی که  دل  زکف دادم  چه سان گـویم که آزادم

من آن فـرزانهء  شـیدا شـدم عـاشق.. خـداوندا!!!

بـخوان یک  فاتحه برما که شد این قـلب ما شـیدا

که شد این قـلب ما  شـــــیدا ....  که شد این قـلب ما  شـــــیدا !!!!

 1362 سوم  اردیبهشت

 

بازنویسی ۱۳۸۶آبانماه

 

از: فـرزانه شــیدا

 

http://mimmahdavi.persiangig.ir/weblog/Posts/Graph/Copy%20of%20ax.jpg

     

 

آشیانه های شعر فرزانه شیدا:    
شور شیدائی
دفتر شیدائی دل 
 آشیانه ی شعر

درکوچه باغ ترانه بلاگ اسکای: 

http://fsheida4taraneh.blogsky.com 

 درکوچه باغ ترانه بلاگفا

http://fsheida4taraneh.blogfa.com 

پرشیان بلاگ .دات. آر 

در آغوش شعر (دمی باتوووو)

http://fsheida.persianblog.ir 

 

آلبوم عکسهای اسکاندیناوی ف.شیدا

http://farzanehsheidaa.blogfa.com

    گالری عکس: آلبوم عکس های منتخب ف .شیدا

  عکس هائی از اسکاندیناوی ( نروژ- سوئد- دانمارک- فنلاند)

  

(  دیوان شعر فــرزانه شــیدا : شیداترین ) 

http://fsheidaaa.blogsky.com

(  دیوان شعر فــرزانه شــیدا : آشــیانهء شعـــر):

http://fsheidaaa.blogfa.com/

با  تقدیم سه شاخه گل  رز  به رسم ء هــمیشه شــــیدائی

 

   

... و فــارسی شکــر است ... 

یادت نره:

گفتار نیگ پندارنیگ کردار نیک