آغوش  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388

 

ترسم  من از" مرگ " نیست 

من ازاین میترسم که اگه من بمیرم  

کی میخواد ترو اینجوری دوست داشته باشه 

 که من دوستت دارم  

ترجمه از :  فرزانه شیدا  

 

آغوش 

ترا بادل صدا کردم به سردی ها به خاموشی 

خداوندا چه غمگینم به دنیای فراموشی 

نمیپرسد کسی هرگز درون سینه ات چون شد 

 غم عشقی  کشم در دل غمی بر سینه ودوشی  

هزاران شعله ی دردم هزاران آتش اندوه 

کجا پیدا کنم دستت  , گشایم برتو آغوشی؟    

سروده ی   :  فرزانه شیدا