امید- شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : جمعه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
 
در کوچه باغ شادیها  
 

قدمی دور میشود ...
 

آندم که صدای پایش را...
 

در کوچه باغ عشق جستجو میکنیم ...
 

وانتظار در تارپود ما بانک میزند ...
 

در نبض ثانیه ها ... میدانم باز میگردد ...
 

ناامیدم نخواهد کرد
 

که امیدم دیدار اوست!
 

جمعه 13 اردیبهشت 1387
 

Farzaneh Sheida
 
ف.شیدا